EN VIKTIG PLATS I SVERIGES HISTORIA

WENNGARNS HISTORIA

Genom århundradena har Vasaätten, statsmän, riddare och riksråd bott och härskat på Wenngarn. Mest känt är vårt slott kanske genom Magnus Gabriel de la Gardie och Maria Eurofesyne, som på 1660-talet omvandlade Wenngarn till en storslagen anläggning där parken och vyerna stod i centrum.

 

Det vackra slottskapellet räknas till ett av Europas bäst bevarade kapell från denna tid. Det här är också platsen där ett litet samhälle byggdes upp under tidigt 1900-tal kring Sveriges första alkoholistanstalt.

Wenngarn brevet
1200-1400-tal   
27 september 1282 nämns i ett diplom en herr Gere på ”Vinagarum”. Det är första gången som Wenngarn nämns i skrift. Namnet Gere är mycket ovanligt och det kan göras sannolikt att Gere på Wenngarn var ättling till Gere i Viby. Hur gamla de äldsta delarna av Wenngarns slott är vet vi inte, men mycket tyder på åtminstone tidigt 1300-tal. Det äldsta stenhuset kom senare att byggas ut och under 1400-talet försågs slottet med en flygel i söder. Under de följande åren utökas godset och dess huvudbyggnad blir ett för tiden imponerande stenhus. Mer för att imponera än för försvar. Detta var i en tid då majoriteten av Sveriges befolkning levde i enkla trähus och den enda byggnad i sten man normalt såg var kyrkor eller kloster.

1500-tal

Under 1590-talet sker en stor ombyggnad av slottet. Byggherre var hertig Gustav av Sachsen-Lauenburg. Hans far Magnus hade blivit landsförvisad för sin tyranniska behandling av sin fru Sofia Vasa. Gustav växte upp nära hovet i Stockholm. Historiker har noterat hans njutningslystnad och utsvävande liv med minst ett barn utanför äktenskapet. Gustav blev med tiden välutbildad och berest och han beslöt att bygga om Wenngarn ett renässanspalats.
Magnus Gabriel De la Gardie
1600-tal   

Magnus Gabriel De la Gardie köpte slottet år 1653. Köpet genomfördes i samband med att han blev vald till kansler vid Uppsala universitet. Markarealen utökades kraftigt och drottning Kristina gav en rad förmåner, bland annat full skattefrihet. Nu var slottsbyggnaden/stenhuset omodernt igen men fungerade ändå som bostad.

 

År 1661 inledde De la Gardie en modernisering och utbyggnad av sina slott i Uppland; Jacobsdal, Ekholmen, Karlberg och Wenngarn. För att utnyttja arbetskraften så effektivt som möjligt pågick arbetena samtidigt. Det behövdes kunniga hantverkare som byggmästare, målare, skulptörer, murare och trädgårdsmästare. Verkstäder anlades i anslutning till byggarbetsplatserna, vilka kunde specialiseras på olika delar av byggnationerna.

1700-tal

Landshövdingen Jacob Gyllenborg som residerade på Wenngarn hade tio barn. Alla sönerna gjorde karriär, en av dem, Carl, som diplomat och politiker. Som diplomat var han stationerad i London där han gifte sig med Sarah Derith, en politiskt aktiv änka. Deras salong var en av de viktigaste politiska mötesplatserna i 1700-talets London. Allt fick ett hastigt slut när det kom fram att paret varit aktiva i ett försök att störta det engelska kungahuset för att kunna återinsätta ätten Stuart. De landsförvisades båda och slog sig ner på Wenngarn som moderniserades och renoverades. Rumsindelningen förändrades ganska radikalt i slottet från De la Gardies tid. Huvuddelen av den översta våningen, med Disasalen, tillkom år 1731.

 

En av döttrarna till Jacob, Anna, flyttade aldrig från Wenngarn. Genom sina bröder lärde hon känna Albrekt Gerner. År 1704, 23 år gammal, tog han värvning inom kavalleriet. Sverige var nu indraget i det stora nordiska kriget. Han utmärkte sig vid flera tillfällen men fälttåget slutade med en katastrof. De svenskar som inte frusit ihjäl eller dödats i krigets sista stora slag vid Poltava blev tillfångatagna och satta i fångläger. Albrekt lyckades fly hem till Sverige och fortsatte i Karl XII:s krig fram till år 1718. När han kom hem gifte han sig med sin Anna.

 

År 1731 tog Anna och Albrekt över arrendet av Wenngarn från Annas bror Carl Gyllenborg. Albrekt och hans familj fick arrendet ”i evig tid” av kronan. Efter Albrekts död år 1755 lät Anna uppföra ett gravkor åt dem i Sigtuna. Wenngarn kom att stanna i släkten till år 1869.

Vykort Slottet Wenngarn
Vykort Uppfostringsanstalten Wenngarn
1900-tal   

Lagen om behandling av alkoholister antogs av Riksdagen 1913. Anstaltsbyggnaden på Wenngarn stod klar 1916 och samma år påbörjades verksamheten. När anstalten öppnade placerades direktören på slottet, med tjänsterum i den södra flygeln och bostad i den norra. På 1960-talet flyttades direktörens bostad bort från slottet.

 

1931 inleddes en restaurering av slottet. Arbetet leddes av Byggnadsstyrelsens arkitekt Ärland Norén, och de intagna deltog i arbetet. Wenngarn ”stilrestaurerades”, både slottet och trädgårdarna. Avsikten med denna var att lyfta fram De la Gardies tid och det utseende anläggningen haft under barocken.

Hitta hit

Wenngarns läge

Bil

Adress: Wenngarns slott 193 91 Sigtuna
Se vägbeskrivning här
GPS koordinater: 59.648772, 17.719628

 

Kommunalt

Det går bra att åka kommunalt från Uppsala, Knivsta, Arlanda och Stockholm.
Både buss UL 183 och SL 579 stannar vid hållplatsen Venngarnsvägen

 

Cykel eller till fots

Från Märsta finns det cykelvägar till Sigtuna Stad och därifrån en naturskön cykelväg genom Viby by och Sigtuna golfbana.