An regular image

Bollhallen

Historisk vandring del 12

Bollhallen

Ganska snart efter att anstalten grundandes uppstod behovet av en samlings- och sporthall för intagna och anställda.

Bollhuset uppfördes under 1920-talet i klassicistisk stil. Exteriörens vitmålade kolonnad mot den röda panelen och den märkliga takryttaren ger byggnaden en tempellik atmosfär.

Bollhuset blev ett nav för fritidsverksamheten på Wenngarn. Här hölls samlingar, visades bio och mycket mer. Till exempel bildades Logen Drottning Disa, som tog in både anställda och intagna medlemmar från 14 års ålder. Här lästes det dikter, sjöngs och spelades.

Efter att staten avvecklade verksamheten 1983 fortsatte Stiftelsen Lewi Pethrus med liknande verksamhet. Dock med tillägg av gudstjänster. I utvecklingsarbetet på Wenngarn knyter vi an till Bollhusets historia. Huset kommer att rymma både barnverksamhet och ungdomsgård samt brukas som samlings- och festlokal av större sällskap.

Nästa del

Nästa del i den historiska vandringen hittar du vid hotell Anstaltens entré.

TIPS! Använd kartan i appen för att navigera under rundvandringen. Filtrera fram vandringen genom att klicka på Rundvandring.

Hitta hit