An regular image

Kulturstallet och bageriet

Historisk vandring del 11

Kulturstallet och bageriet

Här fanns tidigare fyra stora ekonomibyggnader, idag återstår bara två. Vagnslidret daterat till 1700-talet var tidigare en av de äldsta ekonomibyggnaderna på Wenngarn. Grunden gjöts om på 1900-talet och användes som förråd och uppställningsplats för kärror och vagnar. Ladan bredvid vagnslidret byggdes 1925 och återuppbyggdes efter 1938 års brand. Det fungerade som kompletterande stall till de två övriga längorna på gårdsanläggningen. Såväl vagnslidret som ladan brann ned till grunden den 1 oktober 2013, samma dag som Sisyfos tillträde fastigheten.

Projekteringen för återuppbyggnaden pågår. Den röda byggnaden, Magasinet, är från tidigt 1800-tal och användes för förvaring av bruksföremål och mat. Byggnaden överlevde med knapp marginal 1938 års brand. På senare år används det för auktion och loppmarknad och drivs av handbollsklubben Skånela IF och förtjänsten går till deras verksamhet. Stallet är en av de byggnader som tillkom när anstaltens jordbruk byggdes ut på 1920-talet. Alkoholisterna skulle rehabiliteras genom att arbeta med jordbruk. Tanken var att de samtidigt skulle lära sig ett yrke.

År 1967 avvecklades jordbruket och verksamheten ställdes om till industri. Även djuren flyttades från Wenngarn och stallet användes som verkstad och förrådslokal fram till 1990- talet då auktioner och loppmarknad blev populärt. Stallet används idag för konferenser, evenemang och innehåller bland annat bryggeri, musteri och bageri.

Nästa del

Nästa del i den historiska vandringen hittar du vid bollhallens entré.

TIPS! Använd kartan i appen för att navigera under rundvandringen. Filtrera fram vandringen genom att klicka på Rundvandring.

Hitta hit