An regular image

Orangeriet

Historisk vandring del 7

Orangeriet

Orangeriet uppfördes 1930 som bostad och arbetsplats åt Wenngarns trädgårdsmästare. Slottet gick då igenom en stor renovering och upprustning. Målet var att återskapa slottets barockmiljö och skapa utrymmen för trädgårdsodling.

På husets baksida finns grunderna efter två växthuslängor.

Orangeriets funktionalistiska stil förhindrar inte att det smälter väl in i den gamla parkmiljön som, vid sidan av slottet och anstalten, är en av Wenngarns mest speciella byggnader. Det är troligt att 1600-talets barockanläggning hade ett orangeri på samma ställe. Idag hyrs huset ut för fest, möten och konferenser.

Nästa del

Nästa del i den historiska vandringen hittar du vid infarten till allébyn precis före det första gula parhuset vid raden med gröna brevlådor.

TIPS! Använd kartan i appen för att navigera under rundvandringen. Filtrera fram vandringen genom att klicka på Rundvandring.

Hitta hit