An regular image

Wenngarns Slott

Slottet öppnar upp mellan 12-15 på lördagar och söndagar för guidade visningar och försäljning i slottsboden. Övrig verksamhet är nedlagt pga rådande omständigheter.

Wenngarns Slott

Hitta hit

Wenngarn invid Garnsviken i Mälaren figurerar tidigt i historiska källor. Sveriges äldsta bevarade brev från 1164 handlar om landområdet Wenngarn och närliggande Sigtuna är Sveriges första huvudstad grundad omkring år 970.Sedan tusen år tillbaka har Wenngarn ständigt förändrats från storgods till nu - mötesplats i historisk miljö.