An regular image

MJ InterAction - Rehabilitering och Friskvård

Sjukgymnastkonsultation samt stöd i personlig träning. Klassisk massage för rygg och nacke.

MJ InterAction - Rehabilitering och Friskvård

För rehabilitering och friskvård, sjukgymnast Monica Jonsson

Legitimerad sjukgymnast och hälsocoach

”Interaction” betyder samspel eller växelverkan. Det är mitt signum; ett helhetsperspektiv där delarna ska fungera men också att de ska hänga ihop och samverka. Jag vill skapa möjlighet för människor att bibehålla eller förbättra sin hälsa.

Mitt namn är Monica Jonsson. Jag är legitimerad sjukgymnast med många års erfarenhet av arbete med människor i olika åldrar

Här kan du läsa mer om vad MJ InterAction erbjuder inom området rehabilitering och friskvård.

Hitta hit